створити власну сторінку
перевірити пошту

Офіційно опубліковане рішення ДКЦПФР “Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій” №1180 від 30.08.2011р.

Офіційно опубліковане рішення ДКЦПФР “Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій” №1180 від 30.08.2011р.

Порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій встановлює строки та порядок заміни ДКЦПФР свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів), облігацій підприємств, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (емісійні цінні папери) у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом емітента емісійних цінних паперів рішення про зміну найменування емітента та/або рішення про зміну форми існування акцій, а також визначає перелік документів, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів, та вимоги до оформлення таких документів.