створити власну сторінку
перевірити пошту

Консультаційні послуги

Фахівці ТОВ “Балтік Фінанс Груп” завжди зможуть надати Вам висококваліфіковану допомогу з питань діяльності акціонерних товариств, зокрема наступні інформаційно-консультаційні послуги:

  • Комплекс послуг з приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
  • Переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну.
  • Інформаційно-технічне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.
  • Корпоративне управління в АТ (корпоративний секретар).
  • Складання річного звіту Емітента (придбання програмного продукту для формування звіту, внесення даних, сприяння у підготовці аудиторського висновку, оприлюднення річного звіту емітента на офіційному сайті ДКЦПФР, публікація в офіційному виданні, подача в Комісію).
  • Складання особливої (нерегулярної) інформації Емітента, публікація й подача її в ДКЦПФР.
  • Супроводження емісії (додатковий випуск) цінних паперів.
  • Створення та реорганізація акціонерних товариств.

Окрім цього Ви маєте можливість поставити питання нашим експертам в розділі Питання фахівцям.