створити власну сторінку
перевірити пошту

Для юридичних осіб-резидентів

 1. Перелік документів для відкриття рахунку у цінних паперах для юридичної особи-резидента
 2. Заява на відкриття рахунку у цінних паперах
 3. Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах
 4. Картка зразків підписів та відбитку печатки депонента юридичної особи
 5. Анкета рахунку у цінних паперах
 6. Договір на обслуговування рахунку у цінних паперах
 7. Розпорядження на виконання облікової операції
 8. Розпорядження на внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах
 9. Довідка про власників істотної участі в юридичній особі, осіб, які мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності та пов’язаних осіб
 10. Згода на обробку персональних даних
 11. Анкета-опитувальник юридичної особи
 12. Розпорядження на виконання інформаційної операції
 13. Анкета керуючого рахунку у цінних паперах юридичної особи
 14. Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах