створити власну сторінку
перевірити пошту

Для емітентів

 1. Перелік документів для відкриття рахунків у цінних паперах
 2. Розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах
 3. Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах
 4. Картка зразків підписів та відбитку печатки
 5. Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента
 6. Анкета емітента як юридичної особи – керуючого рахунками власників
 7. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах
 8. Розпорядження на виконання депозитарної операції з цінними паперами
 9. Довідка про власників істотної участі в юридичній особі, осіб, які мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності та пов’язаних осіб
 10. Перелік документів для внесення змін в анкету рахунку цінних паперів
 11. Розпорядження на внесення змін в анкету рахунку цінних паперів
 12. Перелік розпоряджень на складення реєстру на складання реєстру власників іменних цінних паперів