створити власну сторінку
перевірити пошту

Рішення про припинення дилерської діяльності

ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП» (надалі – Товариство) повідомляє, що у зв’язку із змінами в
законодавстві України на ринку цінних паперів, у Товариства відсутні фінансові можливості
відповідати вимогам, які ставлять до професійних учасників фондового ринку щодо здійснення
дилерської діяльності. Також повідомляємо, що за попередній рік Товариством не здійснювалось
дилерської діяльності на ринку цінних паперів.
У зв’язку з вище викладеним Товариством прийнято рішення 27.03.2023р. про припинення
професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає
дилерську діяльність та анулювання ліцензії на даний вид діяльності.

Офіційний лист