створити власну сторінку
перевірити пошту

Історія

На сьогоднішній день досвід роботи нашого Товариства на ринку цінних паперів складає п’ятнадцять років, оскільки ми розпочали свою професійну діяльність як незалежний реєстратор (ТОВ ДКК «Український реєстратор») з моменту отримання Дозволу на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів з 1996 року. . Ми маємо багатий професійний досвід з ведення системи реєстрів власників акціонерних товариств (понад 130 акціонерних товариств України), а також Нами накопичений достатній досвід для вирішення нестандартних ситуацій, пов’язаних з обігом цінних паперів. У нас є ряд ефективних напрацювань по організації та проведенню корпоративних заходів емітентів, таких як: збори акціонерів, розрахунок та виплата дивідендів, а також ми надаємо широкий спектр додаткових послуг, зокрема, таких як подання нерегулярної інформації (виникнення пакету акцій 10%, особлива інформація тощо) та регулярної інформації (квартальні та річні звіти акціонерних товариств) у ДКЦПФР, програмне забезпечення яких постійно змінюється, юридичне обслуговування, професійні поради, вчасні консультації на динамічні зміни законодавства, що торкаються фінансово-господарської діяльності та звітності акціонерних товариств та інше. За час своєї діяльності ми  напрацювали імідж надійного й професійного товариства.

Як Зберігач ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП» (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії  АВ №533838 від 15.04.2010 року) тісно співпрацює з депозитаріями цінних паперів: ПрАТ «Національний депозитарій України» та ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», а також ми є членом I-рівня Професійної асоціація Реєстраторів та депозитаріїв України. Ми надаємо своїм клієнтам – юридичним та фізичним особам, інвестиційним фондам, професійним учасникам ринку цінних паперів, резидентам та нерезидентам, а також емітентам при дематеріалізації цінних паперів – повний спектр депозитарних послуг, а саме:  відкриття рахунків у цінних паперах;  зберігання цінних паперів; знерухомлення документарних цінних паперів для їх подальшого обігу в електронному вигляді;  облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженнями депонентів;  сповіщення клієнта про всі корпоративні дії емітента, що стосуються зміни прав, що закріплюються цінним папером, з фіксацією на рахунках в цінних паперах даних змін, а також передача клієнту будь-якої інформації, одержаної від емітента або реєстратора;  отримання доходів по цінних паперах з подальшим перерахуванням їх на рахунки власників;  надання власникам цінних паперів звітів про стан їх рахунків у цінних паперах та операції з цінними паперами на цих рахунках за будь-який запрошуваний період;  облік і реєстрація цінних паперів, переданих в заставу або обтяжених іншими зобов’язаннями на рахунку в цінних паперах;   комплексне обслуговування емітентів при дематеріалізації цінних паперів.

ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП як Торговець цінними паперами(Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – брокерська діяльність серії  АВ №533836 від 15.04.2010 року) здійснює посередницькі  операції на фондовому ринку, зокрема: купівлю-продаж цінних паперів від імені та за рахунок клієнта;  купівлю-продаж цінних паперів від свого імені за рахунок клієнта;  тривале обслуговування клієнта на підставі відповідного договору на брокерське обслуговуванння та наданих клієнтом заявок;  оранізація купівлі-продажу контрольних пакетів акцій українських підприємств, в тому числі іноземними інвесторами.