створити власну сторінку
перевірити пошту

Якими нормативно-правовими актами регулюється процес дематеріалізації?

7 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 30 квітня 2009 року.
Частиною 2 статті 20 Закону передбачено існування акцій виключно в бездокументарній формі.
Дана вимога Закону набула чинності 29 жовтня 2010 року, а це означає, що до цього часу випуски акцій, що існують у документарній формі, мали бути дематеріалізовані.

Аналогічна норма міститься і у п. 3 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Процеси дематеріалізації на сьогоднішній день регулюються Положенням ДКЦПФР Про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Рішення ДКЦПФР №98 від 30.06.2000 р.)(далі – Положення про дематеріалізацію)

31 грудня 2010 року набуло чинності Рішення ДКЦПФР щодо внесення Змін до Положення про дематеріалізацію, яке призвело до суттєвих змін у роботі всіх учасників дематеріалізації: емітента, реєстроутримувача, зберігача та депозитарія