створити власну сторінку
перевірити пошту

Інформація для емітентів

Повідомляємо, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» депозитарні установи можуть надавати емітенту реєстр власників іменних цінних паперів. Тому пропонуємо Вам послугу, щодо надання  реєстру власників іменних цінних паперів. Для цього Вам необхідно укласти із нами Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також повідомити про це Національний депозитарій України надавши копію Договору, заяву  про призначення ТОВ «Балтік Фінанс Груп» особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Анкету рахунку в інних паперах та розпорядження на внесення  змін до анкети рахунку в цінних паперах.